Ο ΕΛΛΗΝΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΤΗΣ

Ξημέρωσε 25η Μαρτίου ἡ γιορτὴ ποὺ ὁλοκληρώνει ἕναν διάλογο μὲ τὴν Παρθένο Μαρία. Μιὰ συνομιλία εὐφροσύνης ποὺ ἄρχισε μὲ τὰ ὑπέροχα «Χαῖρε» τοῦ Ἀκαθίστου καὶ κλείνει μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς […]

Read Article →

KHΡΥΓΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ

Ὅταν ὁλοκληρώνεται ἡ ἐπιτέλεση τοῦ θείου λόγου, τὸ κήρυγμα δὲν παύει μὲ τὸ τέλος τῆς Λειτουργίας. Συνεχίζεται μὲ τὶς ἱερὲς εἰκόνες ποὺ μαγνητίζουν τὰ βλέμματα καὶ μᾶς προσκαλοῦν νὰ δοῦμε […]

Read Article →

ΠΑΡΕΣΤΗ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΟΥ

Oἱ κήρυκες τοῦ ἱεροῦ λόγου ὡς ἀφηγητὲς ἱστοριῶν μιλοῦν πάντοτε μὲ εἰκόνες. Δημιουργοῦν μὲ τὶς λέξεις εἰκόνες. Ὅπως στὴν κοίμηση τῆς Θεομήτορος ὁ Ἠλίας Μηνιάτης σὲ μία ὁμιλία του στὴ […]

Read Article →

ΝΕΚΡΩΣΙΣ ΑΦΘΟΡΟΣ

Μὲ ἐπιμονὴ ἡ ὑμνολογία τοῦ Δεκαπενταύγουστου ποὺ μιλάει γιὰ τὸ τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς τῆς Μαρίας ἀναφέρεται διαρκῶς στὴν κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Σὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ὁ θάνατος ὡς ὁριστικὸ […]

Read Article →

ΕΓΩ ΣΗΜΕΡΟΝ ΥΠΑΓΩ

Ἕνας δραματικὸς ὕμνος γὰ τὴν ἔξοδο τῆς Παναγίας ἀπὸ τὴ γῆ. Εἶναι γραμμένος ἀπὸ τὸν Καισάριο Δαπόντε. Στὴν τελευταία μου ἐργασία γιὰ τὸ κήρυγμα ἔχω ἀφιερώσει τὸ τρίτο μέρος στὸν […]

Read Article →

ΑΙΟΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΙΔΑ

Λιτανεία κάτω ἀπ᾽ τὴν Ἀκρόπολη. Βρέθηκα σήμερα παραμονὴ τῆς Κοίμησης στὴν ἱστορικὴ  Παναγία τὴ Χρυσοσπηλιώτισσα. Στὴν Αἰόλου. Προσκύνησα τὸν στολισμένο Ἐπιτάφιο, πῆρα εὐλογία δύο ἄρτους καὶ χάρηκα: ὁ ναὸς ἦταν […]

Read Article →

ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τέτοιες μέρες θυμᾶμαι πάντα τὸν καλό μου φίλο Ματθαῖο Μουντέ. Τὸν ποιητή. Ὁ Ματθαῖος εἶχε φτιάξει ἕνα κελλάκι στὴν Οὐρανούπολη, στὰ πόδια τοῦ Ἄθωνα, ὅπως χαρακτήριζε τὸ χωριουδάκι μὲ τὸ […]

Read Article →

ΠΡΩΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ

Τὰ εὐαγγέλια δὲν μιλοῦν γιὰ τὸ ἐπίγειο τέλος τῆς Παρθένου Μαρἰας. Τοὺς πρώτους αἰῶνες μετὰ ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Ἰησοῦ δὲν ἦταν γνωστὸς ὁ τάφος τῆς μητέρας του οὔτε ὑπῆρχε […]

Read Article →

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μέρες Αὐγούστου ποὺ εἶναι σκέφθηκα νὰ μιλήσω γιὰ εἰκονίσματα τῆς Παναγίας. Καὶ μοῦ κίνησε τὴν προσοχὴ μία εἰκόνα ποὺ δὲν βρίσκεται, πλέον, στὴν Ἑλλάδα. Ἡ σεβἀσμια εἰκόνα, ποὺ ἀποδίδεται ἀπὸ […]

Read Article →