ΘΕΛΟΝΙΚΗ

Ἕνα πανέμορφο ψηφιδωτὸ μὲ σκηνὲς ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες τοῦ ἱπποδρόμου ἀνακαλύφθηκε σὲ ἀνασκαφὲς στὴν τοποθεσία Πιάθκια στὸ Ἀκάκι τῆς περιοχῆς Λευκωσίας. Τὸ ἔργο χρονολογεῖται στὸν δ´ μεταχριστιανικὸ αἰώνα καὶ βρίσκεται […]

Read Article →