Ο ΠΡΩΗΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ

20 Σεπτεμβρίου: Mνήμη τοῦ ἁγίου Μάρτυρος Εὐσταθίου καὶ τῆς Συνοδίας αὐτοῦ, Θεοπίστης τῆς αὐτοῦ Συζύγου, Ἀγαπίου καὶ Θεοπίστου τῶν υἱῶν αὐτοῦ. Οὗτος ὁ μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Εὐστάθιος, ἦτον μὲν στρατηλάτης […]

Read Article →