ΑΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑ

Μία ὁδὸς καὶ στράτα λοιπόν, ὁποῦ μᾶς ὁδηγᾶ πρὸς σωτηρίαν, ἀσφαλέστατα εἶναι καὶ τούτη, καὶ ἀπὸ ὅλες ὠφελιμώτερη, χωρὶς κόπου καὶ μόχθου, καὶ συντομώτερη, ἤγουν ἡ ἀμνησικακία, νὰ μὴν ἐνθυμούμεσθεν […]

Read Article →