ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΒΑΚΧΕΣ

Ὁ Γιῶργος Φριντζήλας παίζει τὸν Διόνυσο.

Ὁ Γιῶργος Φριντζήλας παίζει τὸν Διόνυσο. Φωτογραφία ἀπὸ πρόβες.

Ἡ Ἄντζελα Μπρούσκους ὡς Ἀγαύη.

Ἡ Ἄντζελα Μπρούσκου ὡς Ἀγαύη. Φωτογραφία ἀπὸ πρόβες.

Γιώργος Βουρδαμῆς: Πενθέας

Γιώργος Βουρδαμῆς: Πενθέας. Φωτογραφία ἀπὸ πρόβες.

Στὸ ρόλο τοῦ Κάδμου ὁ Ἀργύρης Μπακιρτζής, καὶ στὸ ρόλο τοῦ Τειρεσία ἡ Παρθενόπη Μπουζούρη.

Στὸ ρόλο τοῦ Κάδμου ὁ Ἀργύρης Μπακιρτζής, καὶ στὸ ρόλο τοῦ Τειρεσία ἡ Παρθενόπη Μπουζούρη. Φωτογραφία ἀπὸ πρόβες.

Ὁ χορὸς τῶν Βακχῶν.

Ὁ χορὸς τῶν Βακχῶν. Φωτογραφία ἀπὸ πρόβες.

Ἡ Μάρθα Φριντζήλα σκηνοθετεῖ τὴν παράσταση καὶ τραγουδάει στὰ χορικά.

Γιῶργος Φριντζήλας καὶ Μάρθα Φριντζήλα. Ἡ Μάρθα Φριντζήλα σκηνοθετεῖ τὴν παράσταση καὶ τραγουδάει στὰ χορικά. Φωτογραφία ἀπὸ πρόβες.

Μιχάλης Πανάδης, Φοίβος Συμεωνίδης, Τάσος Δημητρόπουλος. Ἀγγελιαφόροι τῶν Βακχῶν.

Μιχάλης Πανάδης, Φοίβος Συμεωνίδης, Τάσος Δημητρόπουλος. Ἀγγελιαφόροι τῶν Βακχῶν. Φωτογραφία ἀπὸ πρόβες.

Δίνουν μία καὶ μοναδικὴ παράσταση την Κυριακή 25 Αὐγούστου στὴν Ἐλευσίνα. Στὸ παλαιὸ ἐλαιουργεῖο.

Γιὰ μένα εἶναι μία ἐμπειρία συγκλονιστική. Ἀπὸ κάθε πλευρὰ ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἐπὶ σκηνῆς δημιουργικότητα. Ἀπὸ τὴν πρωτότυπη μουσικὴ τοῦ Βασίλη Μαντζούκη –ποὺ μιξάρει εἴδη καὶ γένη Ἀνατολῆς-Δύσης– καὶ συνθέτει ἕναν πολυπολιτισμικὸ ἦχο γιὰ νὰ σὲ ὁδηγήσει σὲ φανταστικὰ τοπία, μονοπάτια καὶ σταυροδρόμια πρωτόγνωρα ἕως τὴν προσωπικὴ ἐργασία ποὺ ἔχουν κάνει ὅλοι ὅσοι συμμετέχουν στὴν παράσταση. Καὶ μιλάω γιὰ τὸν Γιῶργο Φριντζήλα (Διόνυσος), Γιῶργο Βουρδαμῆ (Πενθέας), Ἄντζελα Μπρούσκου (Ἀγαύη), Ἀργύρη Μπακιρτζῆ (Κάδμος), Παρθενόπη Μπουζούρη (Τειρεσίας), Φοίβο Συμεωνίδη, Μιχάλη Πανάδη, Τάσο Δημητρόπουλο (θεράπων, ἀγγελιαφόροι). Καὶ βέβαια ὅλους ὅσους συμμετέχουν στὸν χορὸ καὶ μαζὶ μὲ τοὺς μουσικοὺς παρουσιάζονται ἐπὶ σκηνῆς. Καί, φυσικά, τὸ δίδυμο Rootlessroot Λίντα Καπετανέα, Jozef Frucek, ποὺ ἦταν μαζί μας ἀπὸ τὴν ἀρχή, γιὰ νὰ διδάξουν κίνηση καὶ νὰ στηρίξουν σῶμα ἀλλὰ καὶ ψυχή. Καὶ ἀναφέρομαι, ἀκόμη, στὴν Ἄντζελα Μπρούσκου ἡ ὁποία μὲ τὸ μάθημά της διεύρυνε τὶς διαστάσεις τῆς φωνῆς μας. Τὴν Ἠλιάνα Σκουλάκη ποὺ ἔντυσε τὴν παράσταση μὲ ἐνδύματα βαμμένα στὸ αἷμα τῆς ἀμπέλου. Καὶ βεβαίως τὴν Felice Ross ποὺ σχεδίασε τοὺς φωτισμοὺς καὶ ὁ σκηνικὸς χῶρος μεταμορφώθηκε μαγικὰ σὲ ἕναν τόπο κατανυκτικῆς δράσης. Εἶναι μιὰ δουλειὰ  μὲ αὐθεντικότητα ποὺ κλείνει ἕναν χρόνο προετοιμασίας μὲ σεμινάρια καὶ ἐργαστήρια στὸ στούντιο τοῦ Baumstrasse. Χωρὶς τυμπανουκρουσίες. Γιὰ τὴν παράσταση δὲν θὰ διαβάσετε διακηρύξεις καὶ βαθυστόχαστες ἀναλύσεις. Ὁ βασικὸς ἄξονάς της εἶναι ἡ μουσική, καὶ ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μαζί της. Καὶ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ γίνει ἀλλιῶς. Ὄχι μόνο γιατὶ γίνεται εἰδικὸς λόγος στὸ ἔργο στὸ ρόλο της στὴ διονυσιακὴ λατρεία ἀλλὰ γιατὶ τὰ συγκεκριμένα τραγοὐδια καὶ ἡ μουσικὴ ὑμνοῦν τὴν εὐσέβεια, καὶ διηγοῦνται ὅσα δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφράσει ἡ κοινὴ λογικὴ γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας. Γιὰ ὅσα κατακλύζουν τὴν ψυχὴ στὴν αἴσθηση τῶν ἀρχέγονων τρόμων καὶ τὴν ἐπίγνωση τῆς διαρκοῦς ἀπειλῆς. Καὶ τοῦ χάους ποὺ ἀπειλεῖ τὴ βιτρίνα τῆς ζωῆς. Τὸ κατασκεύασμα τοῦ πολιτισμοῦ. Μὲ ἄλλα λόγια: ἡ μουσικὴ ἑρμηνεύει ὅσα ἡ εὐριπιδικὴ τραγωδία θέλει νὰ μᾶς πεῖ σήμερα. Στὸ διάστημα ποὺ πέρασε ἀπὸ τὸ 2012 ἀπὸ τὴν περιπλάνησή μας στὸ τραγικὸ πνεῦμα ὅλα ἔγιναν ἁπλὰ καὶ μυστικά. Καὶ ὅταν λέω μυστικὰ ἐννοῶ μέσα ἀπὸ τὴν εὐφορία τῆς διαδικασίας τῆς μάθησης, τὴν ἔρευνα στὸ ἱερὸ καὶ τὸν θρῆνο, τὴν τελετουργία καὶ τὸ μυστήριο ποὺ λέγεται ἔκσταση. Καὶ βέβαια, σὲ μία τραγωδία ποὺ καθορίζεται τόσο ἀπὸ τὴν ὑπερφυσικὴ παρέμβαση, τί σημαίνει, τελικά, καταλαμβάνομαι ἀπὸ τὸ θεῖο. Ἡ βακχικὴ μανία εἶναι τρέλα ἢ κάτι ἄλλο αἰνιγματικὸ καὶ πολὺ βαθύτερο, περισσότερο ἀπρόσιτο καὶ ἄρρητο γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου;Ἔμφαση δόθηκε στὸν ἀρχαῖο ποιητικὸ λόγο μέσα ἀπὸ τὴν ἔγκυρη μετάφραση τῆς Νικολέτας Φριντζήλα: νὰ ἀκουστεῖ σωστὰ ὥστε νὰ βγαίνει τὸ νόημα σὲ κάθε σκηνή. Ἡ παράσταση στήθηκε ἀπὸ τὴ Μάρθα Φριντζήλα μὲ ζέση καὶ εὐλάβεια, σεβασμὸ καὶ πίστη στὸ ἀρχαιοελληνικὸ δράμα. Καὶ μὲ ἰδιαίτερη εὐαισθησία στὴ λαϊκὴ θρησκευτικότητα. Καὶ κατάφερε ἡ Φριντζήλα νὰ ἐμπνεύσει καὶ νὰ συνδέσει μὲ κρίκους ἰσχυροὺς πολλοὺς καὶ διαφορετικοὺς ἀνθρώπους. Νὰ ἐνθουσιάσει ἐπαγγελματίες καὶ ἐρασιτέχνες. Φιντάνια τοῦ Ἐθνικοῦ θεάτρου ποὺ ἀνοίγουν τὰ φτερά τους καὶ ὥριμους ἐργάτες τῆς θεατρικῆς καὶ μουσικῆς σκηνῆς. Τὸ πιστεύω μας εἶναι ἕνα: μαζί, θὰ ὁλοκληρώσουμε αὐτὸ τὸ ταξίδι στὰ ἔσχατα τῆς ὕπαρξης, μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὸν χρόνο ἀπὸ τότε ποὺ μᾶς βρῆκαν οἱ Βάκχες καὶ τὶς ἀκολουθήσαμε ὡς ταπεινοὶ προσκυνητές. Χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε καλά-καλά.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Μετάφραση: Νικολέττα Φριντζήλα
Σκηνοθεσία: Μάρθα Φριντζήλα
Μουσική, σκηνικός χώρος: Βασίλης Μαντζούκης
Σχεδιασμός φωτισμού: Felice Ross
Βοηθός φωτιστή: Σοφία Αλεξιάδου
Χορογραφία: Rootlessroot -Λίντα Καπετανέα, Jozef Frucek
Κοστούμια: Ηλιάννα Σκουλάκη
Φωνητική διδασκαλία: Άντζελα Μπρούσκου
Επιστημονικός συνεργάτης: Ιωσήφ Βιβιλάκης
Φωτογραφίες: Ορφέας Εμιρζάς
Βίντεο: Άρις Ζάγκλης

ΔΙΑΝΟΜΗ
ΔΙΟΝΥΣΟΣ Γιώργος Φριντζήλας
ΠΕΝΘΕΑΣ Γιώργος Βουρδαμής
ΑΓΑΥΗ Άντζελα Μπρούσκου
ΚΑΔΜΟΣ Αργύρης Μπακιρτζής
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Παρθενόπη Μπουζούρη
ΘΕΡΑΠΩΝ Φοίβος Συμεωνίδης, Μιχάλης Πανάδης, Τάσος Δημητρόπουλος
ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ Α’ Φοίβος Συμεωνίδης, Μιχάλης Πανάδης, Τάσος Δημητρόπουλος
ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ Β’ Φοίβος Συμεωνίδης

ΧΟΡΟΣ
Σταυρούλα Παυλίκου, Κατερίνα Πατσιάνη, Νάνσυ Σιδέρη, Πηνελόπη Τσιλίκα, Αλεξάνδρα Ταβουλάρη,
Αφροδίτη Κλεοβούλου, Σμαράγδα Κάκκινου, Ντόρα Αθανασίου, Χρυσή Αυγουστίδου, Ντούνια Γρατσία,
Μυρτώ Ζαμανάκου, Γιάννα Καλαφατάκη, Ελίνα Κιουπάκη, Μαρία Κοντογούρη, Μαρία Κουθούρη,
Έλενα Καντούνη, Μάνια Μαράτου, Μαριάννα Μασμανίδου, Βάσια Μπάλλα, Ντούνια Μπότιτς,  Ιωάννα Νασιοπούλου,
Χρύσα Παριανού, Στέλλα Παπακωνσταντίνου, Χρυσάνθη Πίκουλα, Βίκυ Πολυχρόνη, Federica Santarelli,
Ελένη Σακκούλη, Βιβή Σμέτη, Ελεάννα Σταυριανουδάκη, Γλυκερία Στούπα, Δέσποινα Τσαφίτσα, Ρουμπίνη Φεφέ,
Ιωσήφ Βιβιλάκης, Γιώργος Λιάκος, Ιωάννης Κοτίδης, Παναγιώτης Ίσαρης,  Δημήτρης Ψύλλος.

ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Μάρθα Φριντζήλα -φωνή
Βασίλης Μαντζούκης -ηλ. κιθάρα, tapes, φωνή
Αντώνης Μαράτος -μπάσσο
Νίκος Παπαβρανούσης-τύμπανα
Kώστας Νικολόπουλος -ηλ. κιθάρα
Πανού Μανού -ηλ. κιθάρα, πλήκτρα, φωνή
Βαγγέλης Παρασκευαΐδης-κρουστά
Κοσμάς Λαμπίδης -νέι
Γιώργος Κατσιάνος-ηχοληψία
Χρήστος Παραπαγκίδης -ηχοληψία

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013
Παλαιό Ελαιουργείο, Παραλία Ελευσίνας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s